Andreu Vilasís nomenat Acadèmic Numerari de La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

El dia 20 d’abril de 2005 va tenir lloc a l’antic edifici de Llotja , Casa Llotja de Mar, al saló d’actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts la solemne sessió pública per donar possessió a l’acadèmic electe Il·lm. Sr. Andreu Vilasís i Fernandez –Capalleja, que llegí el seu discurs d’ingrés sobre el tema Apunts sobre l’orígen i la transmissió de la tècnica de l’art de l’esmalt i fou contestat en nom de la corporació per la Il·lma. Sra. Dra. Pilar Vélez.

Andreu Vilasís, esmaltista, és professor del departament d’Esmalts Artístics al foc sobre metalls a Llotja des de 1970 quan hi inicià l’especialitat i fou director entre 1989 i 1996.