EL MON DE L’ESMALT: EL NU

VII EXPOSICIO INTERNACIONAL EL MON DE L’ESMALT SALOU
EL NU

A Salou i en aquesta mateixa Torre Vella, l’any 1985, ara fa 22 anys, es va crear la primera biennal de l’art de l’esmalt, com una manifestació primera i pionera en tot l’Estat espanyol. Mai s’havia fet res de semblant a Espanya.
En una tercera convocatòria, l’any 1989, la biennal es converteix en Internacional ampliant els seus horitzons a universals.
El nom de Salou des d’aleshores ençà ha anat per tots els “correus” i duanes del món. Centenars, per no dir milers, d’esmalts curosament protegits en paquets de molt variades procedències han anat fent cap a Salou i de retorn als seus destinataris.
Després d’uns anys de parèntesi d’aquestes manifestacions esmaltístiques per causa de la segregació Salou / Vila-Seca, les biennals es reprengueren sota lemes diferents en una quarta, cinquena, sisena, fins aquesta setena actual, on el tema és el Nu.
Enguany s’han rebut prop de 300 obres de les quals, després d’una escrupulosa selecció se n’han triat quasi 200, que són les que s’exhibeixen a l’exposició “El Món de l’Esmalt” d’enguany, en un conjunt de més d’un centenar d’esmaltistes de 22 països.

Fruit dels èxits d’aquestes biennals, el 1991 es creà el MECS (Museu de l’Esmalt Contemporani de Salou) amb seu a la Torre Vella.
Fet aquest també una fita pionera que ha tingut ressò imitador a d’altres països (Alemanya, USA, Holanda i Japó) atès que Museus d’Esmalt contemporani eren pràcticament absents arreu del món.
Així quan Prometeu va robar als déus el foc sagrat per donar-lo als homes, una guspira devia anar a parar a Salou, convertint-se en vestal curadora perquè la flama no s’extingeixi, vetllant per promoure i alimentar l’art de l’esmalt al foc sobre metalls.