EL MON DE L’ESMALT SALOU 2005 EL PLAT

VI EXPOSICIO INTERNACIONAL EL MON DE L’ESMALT SALOU 2005 EL PLAT: Del 2 al 31 de julio de 2005.

Celebrem una nova edició d’aquestes exposicions internacionals definides com “El Món de l’Esmalt” que, iniciades modestament com a nacionals l’any 1985, han anat progressivament internacionalitzant-se i consolidant-se en el marc incomparable de la Torre Vella de Salou. Cronològicament bianuals, exceptuant un lapsus d’uns anys per motius de la segregació Vilaseca-Salou, enguany 2005 s’acompleixen doncs 20 anys d’aquestes manifestacions dedicades al món de l’esmalt. Un bon pastís amb 20 espelmes per a celebrar aquest aniversari.
És encoratjador comprovar com després d’aquest esforç mantingut en aquests dos decennis, cada nova edició representa un creixement de participació tant de països, com de participants i obres. És curiós comprovar com atènyer 20 anys d’una manifestació hagi significat, en molts casos, la desaparició de moltes d’aquestes o semblants activitats. Un fet paradigmàtic el podem trobar en les magnífiques Biennals de l’esmalt de Limoges que, com un cant de cigne agonitzant, en complir aquest aniversari varen desaparèixer. Pel que ens pertoca, no voldríem i farem tot el possible perquè, aquesta malastrugança, no s’acompleixi amb les biennals de Salou.

Com a informació als lectors direm que en aquesta sisena exposició de Salou s’han rebut més de 350 obres de 20 països d’arreu del món que, un cop realitzada la selecció prèvia, s’exposaran quasi 200 obres atès que, la selecció ha hagut d’ésser molt rigorosa donat l’espai disponible per exposar-les dignament.
Ja des de la primera exposició internacional es va condicionar la participació a un tema o format únic obligat, el que a més de donar una unitat tant de la mostra com de facilitar la equitat en l’atorgament de premis, ha permès comprovar com n’és d’àmplia i variada la capacitat creativa dels artistes esmaltadors en l’obligació de cenyir-se a un tema i un format establert. En aquesta actual edició el tema ha estat el plat i així en l’exposició serà gratificant contemplar una reial vaixella de decoracions i tècniques molt enriquidores.
A part el gaudir per els amants de l’art i de l’esmalt, creiem que aquestes biennals han de significar pels nostres esmaltadors el fet de portar-los a casa les darreres consecucions de molts esmaltadors forans, permetent-los així veure tècniques i conceptes que altrament els comportaria uns quasi impossibles múltiples desplaçaments. Aconsellem doncs la visita a l’exposició com uns fets, creiem, d’agrair.