Passats per foc

Esmalts artísitcs. Projectes Finals i postgraduats.

Espai Blanc
Escola Llotja. Escola Superior de Disseny i Art.
C/ Ciutat de Balaguer, 17
08026 Barcelona
Del 16 al 22 de desembre de 2010 i del 10 al 20 de gener de 2011.
De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores.

Passats per foc presenta una mostra del treball d’uns quants creadors formats al departament d’esmalts artísitcs de l’escola LLOTJA. Uns recent estrenat el projecte final i d’altres com a postgraduats continuen una formació permanent ampliant coneixements i especialitzant-se gràcies als cursos monogràfics d’extensió-Llotja..
Experiències compartides i enriquidores que compaginen amb les seves creacions personals fora del centre.
Tots ells han passat la prova fe foc, que significa formar-se en un procediment pictòric tant ric com l’esmalt al foc sobre metalls que necessita d’aquest element, el foc, com a principal e imprescindible eina de treball. Han passat per la prova de foc del projecte final i n’han sortit victoriosos i enriquits de la màgia de la foguera que els envolta i ara s’enfronten a la prova de foc que és mantenir viva la flama de l’art i el virtuosisme i l’emoció estètica en el convuls món actual.
Sensibilitats i personalitats ben diverses amb un element comú: el foc.

Passed through fire presents an exhibition of the work of several artists trained in the department of artísitc enamels at Llotja school. Some recently finished their final project, and others, training as postgraduates, continue to expand their knowledge in the specialized courses called Extension-Llotja.
An enriching shared experience, that they combine with their personal creations outside the school.
They have stood the fire test, which means training in a procedure such as painting on glass-enamel on metal that requires this element, fire, as essential and main tool. They have passed the test of their final project and shall be victorious and enriched by the magic of fire around them and now face the test to keep alive the flame of art, virtuosity and aesthetic emotion in the turbulent world of today.
Very different sensibilities and personalities with a common element: fire.

© Departament esmalts Llotja