Publicacions – Books

Andreu VILASÍS: Esmaltar.

La complicidad del fuego con el arte.

Ed. AUSA. Sabadell, 2008
160 pàgines / páginas / pages.
Format/o: 22,5 x 25 cms
Idioma: castellà / castellano / in Spanish language.
Enquadernació/n: cartoné tapa dura / Hardback.
Ilustracions a tot color / Ilustraciones a todo color / Colour photography.
Preu / Precio / Price: 45€
Disponible botigues especializades o demanar a llibreries / Disponible en tiendas especializadas o pedir en librerias: ISBN: 978-84-88810-78-6
Online: www.editorialausa.com

Compendi técnic de l’Art de l’esmalt.
L’ autor, Andreu Vilasís, és un artista de l’esmalt de gran mestratge,
reconegut intenacionalment amb 35 anys de docència en l’esmalt a l’Escola
Llotja de Barcelona i havent impartit múltiples conferències, master class
i cursets a nivel internacional.
És una obra d’ autor, revisió del text técnic publicat en primera edició el
1982, ampliada y actualitzada.
Un text imprescindible per a professionals de l’esmalt al foc sobre metalls.

Compendio técnico del Arte del esmalte.
El autor, Andreu Vilasís es un artista del esmalte
de gran maestria, reconocido intenacionalmente y con
35 años de docencia en el esmalte en la escuela Llotja
de Barcelona. Ha impartido múltiples conferencias, master
class y cursillos a nivel internacional.
Es una obra de autor, revisión del texto técnico
publicado en primera edición en 1982, ampliada y actualizada.
Un texto imprescindible para professionales del esmalte al fuego sobre metales.

Tecnical compendium on the Art of Enamelling.
The author, Andreu Vilasís, is a master in the enamel arts of international fame, with an experience
of 35 years in the teaching of fire enamels in the Llotja school of Barcelona. He has given conferences, master classes
and courses internationally.
This is a author’s work, a revision of the technical text published in 1982, broadened and updated.
An indispensable book for fire enamel over metals professionals

© Aúsa.


Núria LOPEZ-RIBALTA / Eva PASCUAL MIRÓ

El Esmalte, al fuego sobre metales.

© Parramón.

Parramón Ediciones S.A. Barcelona, septiembre 2008
160 pàgines / páginas / pages.
Format/o: 30 cm. x 23 cm.
Idioma: castellà / castellano / in Spanish language.
Enquadernació/n: cartoné tapa dura / Hardback.
Colecció/n: Artes y Oficios.
Profusament il·lustrat a tot color / Profusamente ilustrado a todo
color / Profusely illustrated with colour photography.
Preu / Precio / Price: 31 €
Disponible botigues especializades o demanar a llibreries / Disponible en tiendas especializadas o
pedir en librerias: ISBN: 978-84342-3385-0
Online: www.parramon.com

© Barron’s.

NOW AVAILABLE IN ENGLISH!
Pre-order in Amazon.

© tutti-frutti.

MAINTENANT DISPONIBLE EN FRANÇAIS !
Prochainement à Tutti-Frutti.

ÉMAUX de couleurs et de feu – Tuttifrutti ed, 2010 – ISBN: 978-2-915667-49-3


Aquesta obra recopila les diverses tècniques, clasiques i modernes de l’esmalt al foc
sobre metalls, explicades amb rigor, de forma clara i amena.
El llibre posseïx un
contingut molt ampli i detallat sobre materials, eines i processos, que inclou un àmpli
apartat dedicat a la història de l’esmalt, redactat per Núria López-Ribalta, especialista
del tema i professora d’esmalt en l’escola Llotja des de 1978.
Inclou un últim capítol
d’exercicis pas a pas, amb fotografies a tot color, de diversos reconeguts col•laboradors
especialistes com R. Arroyo, A. Vilasís, M. Mainar i G. Moles, de gran utilitat tant per
al qual s’inicia en el món de l’esmalt al foc com per al més experimentat professional.


Esta obra recopila las diversas técnicas, clasicas y modernas del esmalte al fuego sobre metales,
explicadas con rigor, de forma clara y amena.
El libro posee un contenido muy amplio y detallado
sobre materiales, herramientas y procesos, que incluye un amplio apartado dedicado a la historia
del esmalte, redactado por Núria López-Ribalta especialista del tema y profesora de esmalte en la
escuela Llotja de Barcelona, desde 1978.
Incluye un último capítulo de ejercicios paso a paso, con fotografias a todo color,
de varios reconocidos colaboradores especialistas como R. Arroyo, A. Vilasís, M. Mainar i G. Moles,
de gran utilidad tanto para el que se inicia en el mundo del esmalte al fuego como para el más
experimentado profesional.

Lopez Ribalta, Nuria / Pascual, Eva
Photografer: J. Soto
Enamelling on metal
N. York, Barron’s Educational Series, inc, 2010
ISBN 13.978-0-76416297-8
ISBN 10-0-76416297-7

This work compiles the diverse techniques, classic and modern, of fire enamel over metals, rigorously explained
in a clear and amusing way.
With a very broad content over materials, tools and techniques, including a wide
chapter on enamel history by Núria López-Ribalta especialist in the subject and professor in the Llotja
school of Barcelona, since 1978.
Includes a last chapter of step by step exercises, fully photographed, of various recognised especialists
like R. Arroyo, A. Vilasís, M. Mainar i G. Moles, of great help both for those just initiated in this art
as well as the most seasoned professional.